ข่าวสมัครงาน

3 พฤศจิกายน 2561

มจพ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 20 ตำแหน่ง 25 อัตรา

มจพ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 20 ตำแหน่ง 25 อัตรา ดังนี้ 

1.   ตำแหน่ง 

มจพ. กรุงเทพมหานคร 

ตำแหน่งที่   1  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร             1 อัตรา    เงินเดือน   20,080   บาท

ตำแหน่งที่   2  ช่างเทคนิค                        1 อัตรา    เงินเดือน   20,080   บาท

ตำแหน่งที่   3  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   4 อัตรา    เงินเดือน   21,390   บาท 

ตำแหน่งที่   4  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   1 อัตรา    เงินเดือน   21,390   บาท

ตำแหน่งที่   5  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   1 อัตรา    เงินเดือน   21,390   บาท

ตำแหน่งที่   6  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   1 อัตรา    เงินเดือน   21,390   บาท

ตำแหน่งที่   7  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   1 อัตรา    เงินเดือน   21,390   บาท

ตำแหน่งที่   8  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   1 อัตรา    เงินเดือน   21,390   บาท

ตำแหน่งที่   9  นักวิชาการคอมพิวเตอร์       1 อัตรา    เงินเดือน   21,390   บาท

ตำแหน่งที่  10 นักวิชาการคอมพิวเตอร์       2 อัตรา    เงินเดือน   21,390   บาท

ตำแหน่งที่  11 นักวิชาการคอมพิวเตอร์       1 อัตรา    เงินเดือน   21,390   บาท

ตำแหน่งที่  12 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา    1 อัตรา    เงินเดือน   21,390   บาท

ตำแหน่งที่  13 นักตรวจสอบภายใน           1 อัตรา    เงินเดือน   21,390   บาท

ตำแหน่งที่  14 นักวิเทศสัมพันธ์                 1 อัตรา    เงินเดือน   21,390   บาท

ตำแหน่งที่  15 วิศวกร                              2 อัตรา    เงินเดือน   21,390   บาท

ตำแหน่งที่  16 วิศวกร                              1 อัตรา    เงินเดือน   21,390   บาท

ตำแหน่งที่  17 วิศวกร (ปริญญาโท)            1 อัตรา    เงินเดือน   24,140   บาท

มจพ. วิทยาเขตระยอง  จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่งที่  18  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  1 อัตรา    เงินเดือน   21,390   บาท

ตำแหน่งที่  19  นักวิชาการศึกษา               1 อัตรา    เงินเดือน   21,390   บาท

ตำแหน่งที่  20  นักวิชาการพัสดุ                 1 อัตรา    เงินเดือน   21,390   บาท

 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561   ในวันและเวลาราชการ  

              ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน  เวลา  และสถานที่สอบ 

                        1. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบจะติดประกาศให้ทราบทั่วกัน ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561  เวลา 16.00. ณ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6  อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือดูรายละเอียดที่ http://www.hrd.kmutnb.ac.th

                        2.    กำหนดสอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561   เวลา  08.30 – 16.30 .

                        3.    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 (เวลา 16.00.)

                        4.    ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562  ผู้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งตรวจรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่สอบ ห้องสอบ ก่อนวันเข้าสอบสัมภาษณ์อีกครั้ง

                        5.    ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์  วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562  (เวลา 16.00 น.)

                        6.    รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  (เวลา 09.00 น.)

                  ผู้สนใจสมัครสอบยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 615 ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร  โทร. 0-2555- 2000 ต่อ 1144, 1159, 1189, 1035,1036  http://www.hrd.kmutnb.ac.th

มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ผู้สนใจสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่ อาคารบริหาร  ชั้น 2  สำนักงานผู้อำนวยการ กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี  เลขที่  129  หมู่ที่ 21 ตำบลเนินหอม  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี    โทร. 037-217-300   ต่อ  7300

มจพ.วิทยาเขตระยอง  ผู้สนใจสมัครยื่นใบสมัครได้ที่ กองงาน วิทยาเขตระยอง  ชั้น 1  อาคารอเนกประสงค์ เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองละลอก  อำเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง  โทร. 038-627-000  ต่อ 5106    


 

มจพ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 20 ตำแหน่ง 25 อัตรา

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก