ข่าวประชาสัมพันธ์

7 พฤศจิกายน 2561

นักศึกษาและคณาจารย์ มจพ. เข้าร่วมโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”

นักศึกษาและคณาจารย์ มจพ. เข้าร่วมโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” 

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าร่วมในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” เพื่อน้อมนำแนวคิดและร่วมสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ส่งเสริมการบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทำให้การจัดหาโลหิตมีความเพียงพอสม่ำเสมอปลอดภัยสูงสุดพร้อมสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ ในปี 2561 ศูนย์รับบริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย ร่วมจัดโครงการโดยมี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ มารับบริจาคเลือดที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ในการนี้มีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561  

พัทธนันท์/ข่าว

ปรารถนา/ข้อมูล-ภาพ

 

นักศึกษาและคณาจารย์ มจพ. เข้าร่วมโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก