ข่าวประชาสัมพันธ์

6 พฤศจิกายน 2561

ขอเชิญประชาคม มจพ.ร่วมแสดงความยินดีงานเลี้ยงดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญประชาคม มจพ.ร่วมแสดงความยินดีงานเลี้ยงดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1.       Prof. Dr. Gyeung Ho Choi ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน

2.       ดร. ชนะ ภูมี   ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

3.       ดร. เฉลิมศักดิ์ สุมิตไพบูลย์  ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญชวนประชาคม มจพ. ร่วมแสดงความยินดีในงานเลี้ยงดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1166, 11212091  หรือ www.kmutnb.ac.th 

พัทธนันท์/ข่าว

ขอเชิญประชาคม มจพ.ร่วมแสดงความยินดีงานเลี้ยงดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก