ประกาศมหาวิทยาลัย

31 สิงหาคม 2560

ระบบการขึ้นทะเบียนรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560

เข้าสู่ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร
 ==>คลิกที่นี่<==   
http://ceremony.kmutnb.ac.th

---------------------------------------------------------------------------------------------------


ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มจพ.

!!! Congratulations !!!

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

 
ผ่านทางเว็บไซต์ 
http://ceremony.kmutnb.ac.th


ระหว่างวันที่ 3 - 21 กันยายน 2561 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม !!! 

ระบบการขึ้นทะเบียนรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก