ข่าวอบรม

20 ตุลาคม 2557

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น 

A1-1(วันอังคาร)     16.30-19.45               
A1-2(
วันอังคาร    16.30-19.45
A1-3(วันอังคาร)     16.30-19.45

ค่าลงทะเบียนเรียน 4,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  (ไม่รวมค่าหนังสือ) 

ค่าหนังสือประมาณ 1,000 บาท
 

เรียนตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น (40คาบ)

เรียนระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ถึง 6 มกราคม พ.ศ. 2558

 

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. - 3 พ.ย. 57

 


โดยสมัครเรียนและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
สำนักงานเกอเธ่ อาคาร TGGS ชั้น 5 
ทุกวันอังคาร และ พฤหัสบดี 14.00 -16.30

E-mail : panupong.chantawat@bangkok.goethe.org
 

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก