ข่าวอบรม

11 มีนาคม 2557

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น 

A1-1     16.30-19.45               
A1-2
    16.30-19.45
A1-3  
   16.30-19.45
A1-4     16.30-19.45

ค่าลงทะเบียนเรียน 4,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

( ไม่รวมค่าหนังสือ ) 
ค่าหนังสือประมาณ 1,000 บาท

เรียนตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น (40คาบ)

*************** รุ่นที่ 1************************************

เรียนระหว่างวันที่ 1 - 18 เมษายน พ.ศ. 2557

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 4 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

*************** รุ่นที่ 2************************************

เรียนระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค. - 19 มิ.ย. 57

*************** รุ่นที่ 3************************************

เรียนระหว่างวันที่ 15 - 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

 

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย. - 10 ก.ค. 57

 


โดยสมัครเรียนและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
สำนักงานเกอเธ่ อาคาร TGGS ชั้น 5 
ทุกวันอังคาร และ พฤหัสบดี 14.00 -16.30

E-mail : panupong.chantawat@bangkok.goethe.org


สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก