ข่าวอบรม

6 กุมภาพันธ์ 2557

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ เปิดอบรมหลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557

ดูรายละเอียดได้ที่ http://training.icit.kmutnb.ac.th/course_index.php

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ เปิดอบรมหลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก