มจพ. กรุงเทพฯ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
โทร. +66 2 555-2000 แฟกซ์ +66 2 587-4350

มจพ. ปราจีนบุรี
129 ม.21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทร. +66 37 217-300 แฟกซ์ +66 37 217-333
มจพ. ระยอง
ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทร. +66 2 555-2000 แฟกซ์ +66 2 587-4350
ipv6 ready